Dosti Shayari Marathi | दोस्ती शायरी मराठी

Dosti Shayari in Marathi, or Marathi Friendship Poetry, beautifully encapsulates the essence of companionship, camaraderie, and the bonds that tie friends together. Marathi, a rich and vibrant language, adds a unique charm to these heartfelt verses, expressing the profound emotions that friendship ignites. Whether celebrating the joys of togetherness or providing solace during difficult times, Dosti Shayari in Marathi has the power to touch hearts and evoke a sense of unity, making it a beloved form of expression among friends in the Marathi-speaking community. In this collection of verses, we explore the beauty of friendship through the lens of Marathi poetry, celebrating the enduring relationships that enrich our lives.

Dosti Shayari Marathi

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते
ती फक्त मैत्री.Copy

जेव्हा एखादी मैत्रीण
तिच्या मनातल दुःख
आपल्यासमोर
मांडते. तेव्हा ती आपल्यावर
साक्षात देवासारखा विश्वास
ठेवते..
प्रयत्न करा तो विश्वास कधीच
तुटणार नाही….Copy

मैत्रीचं नाव काय ठेवू?
स्वप्न ठेवलं तर अपूर्ण राहील,
मन ठेवलं तर कधीतरी तुटेल,
मग विचार केला की श्वास ठेवू
म्हणजे मरेपर्यंत सोबत राहील.😊Copy

मैत्री म्हणजे दिलासा
आणि मैत्री म्हणजे आपुलकी
मैत्री म्हणजे श्वास
मैत्री म्हणजे आठवण….Copy

आम्ही एवढे handsome नाही की
आमच्यावर पोरी फिदा होतील
पण एक प्रेमळ हृदय आहे आणि त्याच्यावर
माझे मित्र फिदा आहे.Copy

प्रेम फक्त प्रियकर साठी नसतं….
ते मित्र किंवा मैत्रिणीसाठी सुद्धा असतं,
ज्यांची आपण स्वतःपेक्षा जास्त काळजी घेतो.👌Copy

आयुष्य नावाच screen जेव्हा low बॅटरी दाखवते आणि नातेवाईक नावाचा charger मिळत नाही तेव्हा
power bank म्हणून जे तुम्हाला
वाचवतात ते म्हणजे “मित्र”.Copy

दोस्ती जर चांगली असेल किव्हा वाईट असेल पण दोस्ती हि दोस्तीच असते.Copy

दोस्त तू माझ्या हृद्यायावर हात ठेऊन तर बघ , मी तुझ्या हातातावर हृद्य नाही ठेवलं तर त्या पुढे.Copy

हसरा चेहरा एक जादुई आकर्षण आहे , जो कोणाला पण आवडतो आणि मित्र बनवतो.Copy

व्यापारावर आधारित दोस्ती , आणि दोस्ती वर आधरित व्यवसायापेक्षा चांगलीआहे.Copy

जेव्हा दुनीयाने हात सोडलं , आणि माझ्या मित्रांनी हात पकडलं.Copy

मिळणे , सोडणे हे सगळं नशिबाचं खेळ आहे , विकून जातात ह्या जगात सगळे नाते . बस दोस्ती एक असं नातं आहे जे ,Not For Sale आहे.Copy

ऐका माझ्या प्रिय मित्रांनो, दोस्ती सावली देणारी एक झाडासारखी असते.Copy

दोस्तीचे काही वसूल असतात, कधी कोणाचं मनावर घेऊ नका आणि कधी कोणाचं मन दुखवू नका.Copy

आयुष्यात काही दोस्त खूप Close बनले, कोणी मनात तर कोणी डोळ्यात बसले, काही दोस्त हळू-हळू दूर होत गेले , पण जे मनातून नाही गेले ते तुम्ही आहात.Copy

सर्व संपूनही डाव जिंकता येतो फ़क्त
मित्र सोबतीला हवा……Copy

आमची #मैत्री समजायला थोडा वेळ
लागेल आणि
जेव्हा समजेल तेव्हा वेड लागेल.Copy

दुनियातल सर्वात अवघड काम
म्हणजे
बिन डोक्याचे मित्र सांभाळणे.😂Copy

तुम्ही विसरलात तरी
मी नाही विसरणार
आठवणीने आठवण काढीन
कारण मैत्री केलीय यार स्पर्धा नाही.👍Copy

जीवनात असे दोस्त जरूर बनवा
जे मनातील दुःख असे ओळखतीन
जसे की मेडिकलवाले डॉक्टर ची
handwritting ओळखतात.Copy

 Funny Friendship status in marathi

चांगल्या मैत्रीला ,,,,
वचन व अटी कधीच नसतात,
फक्त दोन स्वच्छ मन पाहिजे
असतात
एक निभावणार आणि एक समजून घेणारं.😊Copy

साधा होतो एक कोळश्यासारखा , भेटले अशे मित्र ज्यांच्या दोस्तीने कोळशाचा हिरा कधी बनवला समजलचं नाही.Copy

ह्या दुनियाचा एकच नियम आहे, प्रेम साथ दो अथवा ना दो, पण मित्र जरूर देतो.Copy

आयुष्य आपल्याला खूप चांगले मित्र देऊ शकतं पण , मित्र आपल्या चांगलं आयुष्य देऊ शकतात.Copy

आम्हाला दुनियादारी तर नाही येत, पण एवढं माहित आहे, आम्ही दोस्तीसाठी खरीयारी निभावतो.Copy

काही लोकं दोस्तीला मन्नत मानतात , तर काही लोकं जन्नत , पण आम्ही दोस्तीला देवाने पाठवलेला एक Gift मानतो.Copy

Friends आणि Best Friends मध्ये काय फर्क असतं, Friends बोलतो गाडी हळू चालव : आणि Best Friends बोलतो पळव साल्या पुढे गाडीमध्ये Item आहे.Copy

ना गाडी , ना Bullet नाही ठेवले हथियार , एक छातीमध्ये जीगरा आणि दुसरे तुमच्यासारखे जिगरी यार.Copy

दोस्त ओषधपेक्षा पण जास्त चांगले असतात , कारण चांगली दोस्ती ची कोणतीच Expiry Date नसते.Copy

बघ पगली मला तू  Whatsapp, Facebook, Instagram वर नको शोधत जाऊस , मी तर कायम आपल्या जिगरी दोस्तांकडे असतो.Copy

मित्राचा राग आला तरी
त्यांना सोडता येत नाही ,
कारण दुःखात असो किंवा सुखात
ते कधीच आपल्याला ऐकटे सोडत नाही…..😘Copy

चुका होतील आमच्या मैत्रीत
पण “विश्वासघात” कधीच होणार नाही.🤘Copy

जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत
राहील
एकत्र नसलो तरी सुगंध मैत्रीचा दरवरळत राहील
कितीही दूर जरी गेलो तरी
मैत्रीचे हे नाते
आज आहे तसेच उद्या राहील….👬Copy

शब्दा पेक्षा सोबतीच
सामर्थ्य जास्त असते,
म्हणून मैत्रीचे खरे समाधान
खांद्यावरच्या हातात असते.Copy

अनोळखी अनोळखी म्हणत असताना
अचानक एकमेकांची सवय होऊन जाणं
म्हणजे “मैत्री”Copy

त्रास फक्त प्रेमामध्येच  होतो
असं नाही
एकदा जिवापाड मैत्री करून बघा
प्रेमापेक्षा जास्त त्रास होतो.😢Copy

जो भांडणात आपल्या सोबत मार खातो, त्या मित्रावर कधीच संशय घेऊ नका.Copy

दोस्तीमध्ये नाही श्रीमंती बघितली जाते नाही गरिबी , दोस्तीमध्ये फक्त मन बघितलं जात.Copy

माझ्याकडे दोस्त नाही पण , सगळे माझ्या काळजाचे तुकडे आहेत.Copy

हजार मित्र असण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवा , जो हजार जण तुमच्या विरुद्ध असताना तुमच्या सोबत असेल….Copy

College च्या पहिल्या दिवशी विचार केला, १०-१२ चांगले मित्र बनविल , पण एकचं हरामी असा भेटला ज्याने १०-१२ जणांची बरोबरी केली.Copy

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत, जरी ते रोज बोलत नसले तरी.Copy

दोन गोष्टी सोडून मैत्री करा, एक खोटेपणा आणि दोन मोठेपणा.Copy

ऐक पगली मी वेळेबरोबर सवयी बदलतो, दोस्त नाही.Copy

दोस्ततर असतातचं अनमोल , मिठी मारली कि सर्व दुखं ओढून घेतात. Copy

खरे दोस्त कधीच पडून नाही देत, नाही कोणाच्या नजरेत नाही कोणाच्या पायात.Copy

एक दिवस बादशाह जरूर बनणार  पण, प्रेमासाठी नाही तर मित्रांसाठी.Copy

मैत्री तुझी माझी
रोज आठवण न यावी असे होतच नाही,
रोज भेट घ्यावी यालाही काहीच
हरकत नाही
मी तुला विसरणार नाही याला “विश्वास”
म्हणतात आणि
तुला याची खात्री आहे यालाच
मैत्री म्हणतात.Copy

 friendship suvichar marathi

भरपुर भांडून पण जेव्हा
एकमेकांसमोर येतो आणि
इक smile मध्ये सगळं
ठीक होत तिचं खरी “मैत्री”.Copy

Dear Besti
लवकर लग्न कर यार
मला तुझ्या लग्नात नाचायचं…..😇Copy

मैत्री कुणाशीही
कधीही होऊ शकते ,
त्यासाठी वेळ,काळ, जात
याला काहीच महत्व नसते
असते ती फक्त निस्वार्थ “मैत्री”.Copy

दोस्तीमध्ये तर दोस्त-दोस्ताचा देव असतो, दोस्ती तर तेव्हा जाणवते जेव्हा दोस्त-दोस्त एकमेकांपासून दूर होतात.Copy

जर कधी आम्ही Massage केला नसेल तर, मन छोट करू नकोस, बस मनावर हात ठेवायचा आहे आणि ,बोलायचंय आज आपला  मित्र Mobile ने नाही, तर मनाने आठवत असेल.Copy

सलामत राहूदे तुझी-माझी Superbb Dosti जर, कोणी मधे आलं तर तोडून टाकू त्याची Battishi.Copy

हे हृदय Dosti चे ठोके आहेत , जोपर्यंत Dost सलामत राहील , तो पर्यंत तो धडकत राहील.Copy

नोट गोळा करण्यापेक्षा मी जास्त दोस्त गोळा केले, त्यामुळे मला आज नोट बदलायची गरज नाही, आज माझ्यापेक्षा जास्त कोणी श्रीमंत नाही.Copy

दोस्ती आणि प्रेमात फक्त फरक एवढंच आहे, खूप दिवसानंतर भेटल्यावर प्रेम नजर चोरतो आणि, दोस्त आपल्याला मिठी मारतो.Copy

खरा दोस्त दुनियातला सगळ्यात मोठे सल्लागार असतो.Copy

मी विचार केला मी पण करणार दोस्ती , दोस्तचं मिळाला नाही तसा , तर काय करणार दोस्ती.Copy

आपली frienship कशी आहे माहित आहे का , मेत्री च्या थोडं पलीकडे आणि प्रेमाच्या अलीकडे.Copy

शब्दापेक्षा सोबतीचं सामर्थ्य जास्त असतं , मैत्रीचं खरं समाधान खांद्यावरच्या हातात असतं.Copy

लोक रूप पाहतात,आम्ही हृदय पाहतो
लोक स्वप्न पाहतात,आम्ही सत्य पाहतो
फरक एवढाच आहे की लोक जगात
मित्र पाहतात पण आम्ही
मित्रामध्ये जग पाहतो.Copy

जेव्हा कुणी हात
आणि साथ
दोन्ही सोडून
देतं…
तेव्हा बोट पकडून रस्ता
दाखवणारी
व्यक्ती म्हणजे
मैत्री.Copy

कोणीतरी एकदा विचारलं
मित्र आपला कसा असावा
मी म्हणालो आरशासारखा प्रमाणित
गुण दोष दोन्ही दाखवणारा.Copy

अडचणीच्या काळात
एकट न सोडता आधाराचा
हात खांद्यावर ठेवून डोळे
झाकून निभावणार
विश्वसनीय नातं म्हणजे “मैत्री”Copy

 friendship day quotes in Marathi

गर्दीत मित्र ओळखायला शिका
नाहीतर
संकटावेळी मित्र गर्दी करणं विसरतील.Copy

चागंल्या काळात हात धरणे म्हणजे मैत्री नव्हे, वाईट काळात देखील हात न सोडणे म्हणजे मैत्री.Copy

मैत्री अशी असावी जसे हात आणि डोळे कारण हाताला लागले तर , डोळ्यात पाणी येते अन् डोळ्यात पाणी असेल तर ते पुसायला हातच पुढे येतात.Copy

सारे नाते जन्माच्या अगोदर बनून जातात, पण एक दोस्ती असं नातं आहे जे जन्मल्यानंतर बनतं.Copy

तुमच्या Keyboard च्या Y आणि I च्या मध्ये एक खूप सुंदर Cute व्यक्ती आहे, जरा बघा तरCopy

आज काल जळणारे भरपूर झालेत, त्यांना जळू द्या, आम्हाला साथ देणारे मित्र भरपूर आहेत हे त्यांना कळू द्या.Copy

किती चांगली असती ना दोस्ती, वजन असतं पण ओझ नसतं.Copy

खूप वर्षानंतर भेटलो होतो आम्ही एकमेकांना, बस त्याची “गाडी” मोठी होती आणि माझी “दाढी”Copy

नाही सोडणार तुझं साथ, मग ह्या दोस्तीची हजारो परीक्षा घ्या.Copy

जो सगळ्याचा मित्र असतो, तो कुणाचाच मित्र नसतो.Copy

आयुष्य मोठं आहे दोस्त बनवत जा, मन भेटो किंवा ना भेटो हात मात्र कायम मिळवत जा.Copy

दोस्ती मध्ये कधी No Thanks, No Sorry असतं.Copy

तुटणार नाही मैत्री आपली मी प्रार्थना करीन देवापाशी..
जपून ठेवा आठवणी आपल्या पुढच्या जन्मातील भेटीसाठी..
तूम्ही सुखी राहा हि विनंती आहे तुमच्यासाठी..
कारण माझं जीवन आहे फक्त तुमच्या मैत्रीसाठी…Copy

वय कितीही होवो
शेवटच्या श्वासापर्यंत
खोडकरपणा जिवंत ठेवणार नातं
एकच असतं ते म्हणजे “मैत्री”Copy

खरे मित्र कधीच दूर जात
नाही
जरी ते रोज बोलत नसले तरी…..Copy

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती “मैत्री”
आणि फक्त “मैत्री”.Copy

मैत्री म्हणजे थोडं घेणं
मैत्री म्हणजे खूप देणं
मैत्री म्हणजे देता देता
समोरच्याच होऊन जाण.🤘Copy

दोस्ती खरी असायला पाहिजे , नाहीतर पक्के तर रोड पण असतात.Copy

कोणाच्या हातात हिरा ,  तर कोणाच्या कानात हिरा , मला हिऱ्याशी मतलब नाही , कारण माझे दोस्तचं हिरे आहेत.Copy

कोण सांगत कि दोस्ती बराबरी मध्ये केली जाते, दोस्ती मध्ये तर सगळेचं बराबर असतात.Copy

काही दोस्त आमचे दोस्त कमी आणि आई-वडिलांचे खबरी जास्त असतात.Copy

प्रेम तर वातावरणासारखी आहे , पण दोस्त कायम अमर आहे.Copy

तुम्ही दोस्त  लोकं पक्के जुआरी आहात , एक मनाचं पत्ता फेकून जिंदगी खरेदी करून घेता.Copy

नाम छोटं आहे पण मन मोठं ठेवतो , पैशाने एवढं अमीर नाही पण , आपल्या मित्राचें दुखं विकत घेण्याची एवढी औकात ठेवतो.Copy

 Best Friendship Quotes in marathi👍

लहानपनी बरं होत ,
दोन बोटं जोडली की
पुन्हा मैत्री व्हायचीच.Copy

देवपण न जाणो कोठून कसे नाते
जुळवतात,
अनोळखी माणसांना हृदयात स्थान
देतो,
ज्यांना कधी ओळखतही नसतो,
त्यांना पार जीवाचे जिवलग मित्र बनवतो.Copy

सर्वात मोठं जिवन आहे, जिवनांहून मोठं प्रेम आहे, प्रेमाहून मोठी मैत्री आहे, मैत्री हि एक भावना आहे, लक्षात ठेवलं तर आपलं आहे, आणि विसरलात तर स्वप्न आहे..!Copy

कितीही भांडण तरी मनात राग
न ठेवता जे लगेच गोड होतात ना
तेच खरे “Best friend” असतात.Copy

देवाने तर मला एकचं शिकवलंय , स्वःताहा पेक्ष्या आपल्या दोस्तांची दुआ मागा.Copy

दोस्ती हि गोष्टीचा हकदार नाही तर , इतिहासाचा वारसदार असतो.Copy

Status ची जरुरत नसते आम्हाला , आमच्या भावांचा Dp बघून लोकांचा Bp High होतो.Copy

माझं Status तर एक Trailer आहे , पूर्ण Film बघायचं असेल तर माझ्यासोबत दोस्ती करावी लागेल.Copy

दोस्तीच्या दोस्ती मध्ये कधी कोणताच Rule नसतो , आणि हे शिकवायला कोणताच Scool नसतो.Copy

करा आमच्यासोबत दोस्ती लढनं अवघड होईल ,नाहीतर लिहीन असा इतिहास कि वाचनं अवघड होईल.Copy

माहीत नाही लोकांना चांगले
friends कुठून सापडतात मला तर
मला तर सगळे नमुने सापडलेत.😊Copy

गरजेचे नाही की प्रत्येक मुलगी
Girlfriend चं असावी
काही मुलींची मैत्री प्रेमापेक्षापण
भारी असते.👌Copy

Dear bestiii
तुझी आठवण आली की वाटतं एका
दगडावर miss u लिहावं आणि तो
दगड तुझ्या डोक्यात घालावा
म्हणजे तुला पण
माझी आठवण येईल….😂😂😂Copy

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात
मानलेली नाती मनाने जुळतात
पण नाती नसतांना हि जी
बंधन जुळतात
त्या रेशीम बंधानाना मैत्री म्हणतात.Copy

😂 त्याचा आईला वाटत “मी सभ्य आहे”
माझ्या आईला वाटत “तो सभ्य आहे”
म्हणून आम्ही दोघे Best Friend आहे.😂Copy

😂आपले सगळे कांड फक्त
आपल्या Best Friend ला माहिती
असतात Plizz कोणालाच नको हा सांगू.😂Copy

आमच्या हाताचं “नशीब” खूप “खास” आहे, म्हणून तर तुमच्या सारखे “मित्र साथ” आहेत.Copy

आमची दोस्ती “गणिताच्या Zero” सारखी आहे , ज्याच्या सोबत राहिल्याने आमची “किंमत” वाढते.Copy

एकलं  होतं कि आज “खजिना” मिळू शकतं , कि अचानक गल्लीतून जुना “दोस्त” आला.Copy

खरा “मित्र” तर तो असतो , जो तुमचा “साथ कधीच सोडत नसतो” .Copy

मित्रांना सोडून राहशील तर “कुत्रे” सुद्धा “त्रास” देतील , मित्रा सोबत राहशील तर “सिंह” सुद्धा घाबरतील. Copy

दोस्ती तर “देवाने” दिलेली आहे, त्यामुळेच आम्ही दोस्तीला देव मानतो.Copy

माझ्या दोस्तीचा फायदा करून घ्या , कारण माझ्या दुष्मनीचा नुकसान तुम्ही सहन नाही करू शकणार.Copy

जिथे प्रेम धोका देतो , तिथे दोस्ती सहारा देते.Copy

दोस्ती मध्ये प्रेम आणि चांगुलपणा कधी पण १००% पाहिजे, कारण खरे दोस्त कायम शेवट पर्यंत साथ देतात.Copy

जुने वर्ष आम्ही सहज विसरून जाऊ पण, जुनी दोस्ती कधीच विसरणार नाही.Copy

तू मला कधी दोस्तीची किंमत विचारू नको, तुला कोणी सांगितलं कि झाड सावली विकतो.Copy

मैत्री हसवणारी असावी
मैत्री चीडवणारी असावी
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी
एक वेळेस ती भांडणारी असावी
पण कधीच बदलणारी नसावी.Copy

 Dosti Shayari Marathi

मित्र गरज म्हणून नाही
तर सवय म्हणून जोडा
कारण गरज संपली जाते
पण “सवयी” कधीच सुटत नाही.👍Copy

मला नाही माहीत की मी एक
चांगला मित्र आहे की नाही परंतु
मला विश्वास आहे की ,मी ज्यांच्या सोबत
राहतो ते माझे चांगले मित्र आहेत!!!!Copy

आमची मैत्री पण अशी आहे
तुझं माझे जमेना आणि
तुझ्या विना करमेना.😊Copy

मैत्रीच नातं खूप सुंदर असत
जगाने जरी संशय घेतला
तरी मनात कायम special असत.Copy

कॉलेज लाईफ मधील प्रत्येक क्षण हा अविस्मरणीय
असला पाहिजे कारण हे क्षण परत येत नाही
नंतर राहते ते फक्त
गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी…Copy

श्वासातला श्वास असते मैत्री
ओठातला घास असते मैत्री
कोणीही जवळ नसतांना
तुझी साथ असते मैत्री.Copy

माझ्या मैत्रिणीला वाटते मी तिला
घाबरतो
पण ते नाटक असतं खर तर मी तिचा
आदर करत असतो.Copy

दोस्त तो दोस्त असतो, त्याची जात किव्हा धर्म नसतो, तो आनंदाच्या वेळेस पण शिवी देतो, आणि वाईट वेळेसला सुद्धा.Copy

आमची आणि तुमची दोस्ती एवढी खास आहे कि, नोकरी करणार तू आणि पगार घेणार मी.Copy

दोस्तीची यारी एकदम खिचडी भातासारखी असते, चव तर नसते पण भूक मिटून जाते.Copy

फरक तर आप-आपल्या विचारात आहे, नाहीतर Friendship सुद्धा प्रेमापेक्षा कमी नाही.Copy

तू Tention नको घेउस , आपली Friendshipकधीच नाही तुटणार.Copy

रक्ताच्या नात्यापेक्षा एक अतूट नाते असते ते म्हणजे मेत्रीचे.Copy

जेव्हा तुमची लागली असेल तेव्हा जो मित्र तुमची जास्त घेतो तोच तुमचा खरा मित्र समजावा.Copy

एकदा राधाने कृष्णाला विचारले
मैत्रीचा काय फायदा आहे
कृष्ण हसून म्हणाला जिथे फायदा असतो
तिथे “मैत्री” कधीच नसते.Copy

मन मोकळेपणाने आपण ज्यांच्याकडे
बोलू शकतो,रागावू शकतो आणि आपलं
मन हलकं करू शकतो ती म्हणजे जिवलग
“मैत्री”.😍😍😍Copy

खरा मित्र कधीच तुम्हाला
तुमच्या खऱ्या नावाने कधीच हाक
मारत नाही.Copy

कोणाची साथ आयुष्यभरासाठी हवी
असेल तर मैत्री निवडा
प्रेम नको.Copy

जगावे असे की,मरणे अवघड होईन
हसावे असे की,रडणे अवघड होईल
कोणाशी मैत्री करणे सोपे आहे
पण मैत्री टिकवावी अशी की,
दुसऱ्याला ती तोडणे अवघड होणे……Copy

साथ जर सोडायची असेल तर हसून सोडा मित्रांनो , कारण लोकांना हे नको समजायला कि आपल्यात दुरी झाली.Copy

तुझ्या यारी मध्ये मी थोडं बिघडलो , चांगला तर मी आधीपासून नवतो पण, आता Extra हरामी झालोय.Copy

भाईचा आवाज दिल्ली ते स्मशानघाट पर्यंत आहे , आवाज दिल्ली पर्यंत जाते ,आणि दुष्मन स्मशानघाट पर्यंत.Copy

तुला बघणारे लाखो असतील पण, माझा भाऊ जो करोडोमध्ये एक आहे त्याच्यापुढे तुझी काहीच लायकी नाही.Copy

दोस्ती TUमाझा22… मी तुझा22..Copy

यश आपल्याला हिम्मतीने मिळत, आणि हिम्मत मित्राने वाढते, आणि दोस्त नशिबाने मिळतात आणि नशीब माणूस स्वतः बनवतो. Copy

आपलं तर कोणी मित्र नाही साहेब, सगळे काळजाचे तुकडे आहेत.Copy

आमचे मित्र असताना आमच्यावर वाईट वेळ येऊ नाही  शकत , जरी आली तरी  मित्रांन समोर जास्त वेळ टिकू नाही शकत.Copy

माझ्या दोस्तानां ओळखणं एवढं अवघड नाही, ते हसणं सोडून देतात, मला रडताना बघून.Copy

हि दोस्ती आम्हाला देवाने दिलेली आहे, म्हणून आम्ही दोस्तीला परमेश्वर मानतो.Copy

नशीब तर आमचं पण खास आहे , त्यामुळे तुमच्या सारखे दोस्त आमच्या जवळ आहे.Copy

मैत्री म्हणजे आपल्या विचारांत
सतत कुणी येणं असतं…
मैत्री म्हणजे न मागता समोरच्याला
भरभरून प्रेम देणं असत.Copy

 Friendship Funny status in marathi

आयुष्यात एक मैत्रीण काचेसारखी आणि
सावलीसारखी कमवा,कारण काच
कधी खोट दाखवत नाही आणि सावली
कधी साथ सोडत नाही.Copy

समोरच्याच्या मनाची काळजी
तुम्ही तुमच्या
मनापेक्षा जास्त घेता
याची जाणीव म्हणजे मैत्री……Copy

एक खरा मित्र हजारो नातेवाईक पेक्षा चागंला असतो.Copy

मित्र बनवायला थोड हळू राहा, आणि बदलायला सुद्धा.Copy

एक गुलाबाचं फुल बाग बनू शकतं , तर  एक दोस्त दुनिया का नाही बनू शकत.Copy

एक गोष्ट लक्षात ठेवा, त्रास देणारा मित्र सगळ्यांना नाही मिळत.Copy

काय लहानपण असायचं जेव्हा, 2 बोट जोडले कि दोस्ती व्हायची.Copy

एका दोस्तासोबत अंधारात चालणे आणि, एकट उजेडात चालण्यापेक्षा कधी पण चांगलं.Copy

वयाचं काहीच देणंघेणं नसतं
जिथे विचार जुळतात ना
तिथे खरे मैत्री होते.Copy

“Style” असं करा कि “लोक बघत” राहतील , आणि “दोस्ती” अशी करा कि “लोक जळत” राहतील.Copy

आमचे जिगरी दोस्त भले हि कमी आहेत, पण जेवढे पण आहेत ते कोणापेक्षा “कमी” नाहीत. Copy

मानलं  कि जिंदगी आज Limited आहे, पण आमच्याकडे  दोस्तांची साथ Unlimited आहे.Copy

जीवनात अनेक मैत्रिणी येतात जातात
पण अशी एक मैत्रीण असते ती आपल्या हृदयात
घर करून राहिलेली असते,
आणि ती मैत्रीण माझ्यासाठी तूच आहे.Copy

देव ज्यांना रक्ताच्या
नात्यात जोडायला विसरतो
त्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो.Copy

Life मध्ये एक वेळेस ‘Bf नसला तरी
चालेल पण तुमचे रडगाणे ऐकणारा एक
‘Best friend नक्की हवा.Copy

काही म्हणा आपल्या Best friend ला
त्रास देऊन त्याच डोकं फिरवण्यात
वेगळीच मजा असते.😘Copy

जीवनात कितीही मित्र भेटू द्या
पण आपल्या शाळेतल्या
मित्रांना कधीच विसरता येत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *